ELER ELEKTRIK s.r.o.
NEMOŽNÉ NA POČKANIE ZÁZRKAY DO 3 DNÍ

BLESKOZVODY

BÚRKA, BLESK, HROM!!!

ŽIADNY STRACH S BLESKOZVODOM